Smetanova obchodní galerie ve Vsetíně se stala i díky nám STAVBOU ROKU

Na blog pro Vás píše:

Picture of Ing. Petr Blažek
Ing. Petr Blažek

Jednatel společnosti. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1103714.

smetanove galerie vsetin blazek projekt opava blog

Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2019 a hlavní uznání Stavba roku Moravskoslezského kraje 2020 (pro stavby mimo Moravskoslezský kraj). Tak to jsou ony – 2 ocenění za Smetanovu obchodní galerii ve Vsetíně, na které jsme se podíleli projektem stavební části, projektem pro povolení stavby a pro výběr zhotovitele. Generálním projektantem stavby je tým architektů Nodum atelieru v čele s hlavním architektem Lukášem Wawroszem. Statickou část měla na starosti společnost STATIC Solutions a investorem byla společnost Valatrans. 

Architektonicko-stavební část projektu byla zpracována v ArchiCADu a spolupráce s ostatními projektanty, využívající jiný software, probíhal přes exporty v DWG a v BIMx a IFC modelu.

Hmotové řešení stavby s ohledem na požadavek investora

Hmotové řešení klade důraz na jednoduchost a účelnost objektu obchodní galerie. Při návrhu byl zohledněný požadavek investora na maximální využití půdorysné plochy objektu, vymezené parcelami v jeho vlastnictví. 

Tvarem jde o jednoduchý kvádr, ze kterého vystupuje:

  • na ulici Žerotínova zastřešení vjezdové rampy do 1. PP
  • na ulici Nádražní skleněné zastřešení nad zásobovacím zálivem 
  • a vstup z ulice U Hřiště

4. NP je řešeno nepravidelně s větší hmotovou variací jednotlivých funkčních částí. Snahou bylo potlačit hmotu 4. NP směrem dovnitř tak, aby při pohledu z přilehlých ulic nebyla viditelná a minimálně zastiňovala stávající zástavbu. Hlavní vstupy a nároží jsou zdůrazněné lemováním v tmavě šedém odstínu s prolomením fasády v prosklené plochy. Hmota 4.NP ustupuje směrem dovnitř a vytváří nepravidelnou sestavu jednotlivých funkčních částí. Architektonickým pojetím vznikla budova, která se materiálově, ani kompozicí nesnaží reagovat na okolní nesourodou zástavbu. 

Fasáda s nepravidelným gravírováním

Hlavním fasádním prvkem je perforovaný hliníkový plech systému Benchmark Dri Design perforated, který je navržený ze všech stran obchodní galerie. V materiálu jsou nepravidelným gravírováním vytvořené siluety stromů, které symbolicky obrůstají fasádu. Povrchová úprava plechu je volena s přihlédnutím k horším klimatickým podmínkám v dané oblasti. Výhodou této fasády je zejména propouštění světla v celém svém povrchu, malá váha zavěšené fasády a její variabilita. 

Smetanova obchodní galerie ve Vsetíně

Minerální panely v hlavní roli zateplení

Hlavní složkou obvodového pláště, který zajišťuje tepelně technické parametry, jsou minerální panely systému Benchmark Karrier, tl. 240 mm, přes které je kotvena zavěšená kovová fasáda s perforovaným hliníkovým plechem. Kotvení a nosný systém minerálních panelů jsou navrženy tak, aby byla zajištěna investorem požadovaná variabilita fasády.

Bondové desky, pohledový beton,…

Hlavní vstupy a vjezdy jsou zdůrazněné lemem z bondových obkladových desek, a to v tmavě šedém odstínu. Soklová část je opatřena pohledovým betonem. Obvodový plášť 4. NP je tvořen minerálními panely systému Kingspan. Tento obvodový panel je použitý na celém 4. NP. 

Osazení obchodního centra do terénu

Osazení obchodního centra do terénu je navržené s ohledem na podlahu 1. NP stávající části. Díky výškovému rozdílu mezi ulicí Nádražní a Smetanovou je částečně obnažena soklová partie podzemního podlaží (cca 1,5 m) podél ulice Smetanova. Tato část je použita pro instalaci větracích otvorů s protidešťovými žaluziemi pro podzemní parkoviště.

Celek obchodní galerie zahrnuje 5 podlaží

První dvě nadzemní části galerie nabízejí obchodní plochy s centrální pasáží, třetí patro je navrženo pro multifunkční využití – je zde restaurace s bowlingem a sálem, dětský koutek, fitness, hotelové křídlo, wellness, dvě bistra s posezením přímo ve veřejné zóně a centrální recepce pro obsluhu podlaží. Technické zázemí objektu a část fitness, která je dostupná samostatným schodištěm s vertikální zahradou, jsou umístěny v 4. NP. Osvětlení pasáže denním světlem řeší čtyři střešní světlíky a do nižších pater je světlo distribuováno průhledy mezi podlažími. Vertikální komunikace je zajištěna pomocí eskalátoru v pasážích, dvou výtahů a dvou hlavních schodišť. 

Stačí říct, co potřebujete a o vše ostatní se postaráme my

  • Připravíme zázemí pro vaši firmu, navrhneme rekonstrukci stávající budovy a dostaneme na papír i ten nejnáročnější projekt.
  • Novou budovu naprojektujeme tak, aby přesně sloužila svému účelu a současně vyhovovala legislativě.
  • Po celou dobu naší spolupráce budete v obraze. Každý měsíc vám zašleme report, ze kterého se dozvíte, v jakém je projekt stavu.

Více o tom, jak přistupujeme ke komerčním projektům, najdete na této naší stránce.

Facebook
Twitter
LinkedIn
plany domov architekti blog
Kdy se vyplatí katalogové řešení za pár tisíc

Konečně se vám podařilo sehnat vysněný pozemek. Rýsuje se pohádkové bydlení. Stačí jen zhmotnit představy ve skutečnost. Prvním krokem před započetím výstavby je vytvoření projektu. Na co při tom hledět? Kdy se vám vyplatí levný projekt nebo katalogové řešení? A co tyto přístupy s sebou (ne)přináší?

Čti více »