Earch.cz: „Stavby a projekty inženýra Petra Blažka zahrnují rodinné domy i velké obchodní stavby”

Na blog pro Vás píše:

Picture of Ing. Petr Blažek
Ing. Petr Blažek

Jednatel společnosti. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1103714.

smetanove galerie vsetin blazek projekt opava strom blog clanek

Zakladatel společnosti BLAŽEK PROJEKT pomáhal od mládí na různých stavbách. Jeho první návrhy vznikaly v suterénní kanceláři u souseda. V tuši na pauzák, na rýsovacím prkně. S projektanty a architekty začal spolupracovat na střední škole. Na vysoké škole již zpracovává projekty samostatně a ty jsou od té doby neodmyslitelně spjaty s ArchiCADem. Své práci se věnuje naplno, přestože mezi zásadní milníky v jeho životě nepatří jen ty profesní.

1985

Rok narození Petra Blažka. Petr od dětství rád něco buduje, staví a vymýšlí. S tátou a dědou chodí stavět chatu a strýcův dům a později rekonstruovat starý dům pro čtyři rodiny. Jeho novými sousedy se stanou Karel Krajsa – stavební firma, Karel Kovář – projektant pozemních staveb a Pavel Juříček – dozory staveb. Petr každý rok o prázdninách bude pracovat jako brigádník na stavbách a v projekci Karla Kováře.

2001

Zahájení studia na SPŠ stavební v Opavě, obor pozemní stavitelství. Petr ve svém prvním projektu na SVOČ řeší tři varianty stropních konstrukcí, volí atypický krov a vyhrává školní kolo. I když s odstupem práci nehodnotí jako zásadní, od té chvíle vyhledává výzvy. Kromě školní práce projektuje rodinný dům s kadeřnictvím v Pustiměři. K realizaci návrhu ale nedochází, protože investoři nejsou schopni se dohodnout, a nakonec se rozvádí. Tehdy Petr pochopil, že v této profesi bude nejtěžší práce s lidmi. Ve škole se seznamuje s AutoCADem, Skijem a Nemetschkem a později s ArchiCADem, konkrétně 8.1..

2005

Po maturitě Petr začíná studovat na stavební fakultě VUT v Brně. Ve druhém ročníku zakládá svou první živnost a projektuje v ArchiCADu již pod hlavičkou BLAŽEK PROJEKT pro různé architektonické a projekční kanceláře, ale také vlastní projekty. Jeho prvním zaměstnancem je tehdejší přítelkyně, dnes manželka, a zaměstnává jako brigádníky i své spolužáky.

2008

Díky spolupráci s doc. Ing. Karlem Šuhajdou, Ph.D. z VUT fakulty stavební Petr pracuje samostatně na mnoha zakázkách,  např. zpracování kompletní projektové dokumentace včetně TZB pro výstavbu šestnácti rodinných domů v Medlovicích. Zároveň působí na stavební fakultě jako externí lektor počítačové grafiky – ArchiCAD pro začátečníky a pokročilé a o rok později obhajuje bakalářskou práci za ni obdrží navíc pochvalu děkana za vzorně vypracovanou bakalářskou práci. Jde o projekt rodinného domu, dřevostavby ve svahu, kompletně zpracovaný v ArchiCADu.

vizualizace radovky medlovice blazek projekt blog clanek
Vizualizace řadovky v Medlovicích

2011

Po ukončení studia a získání titulu inženýr, za diplomovou práci obdrží navíc pochvalu děkana za vzorně vypracovanou diplomovou práci. Dále pokračuje Petr v doktorském studiu, vyučuje na fakultě pozemní stavitelství a vede bakalářské práce. Jiří Motal ze společnosti REPENS project mu dává příležitost spolupracovat. Zpracovává pro něj architektonicko-stavební část projektové dokumentace na pětipodlažní administrativní budovu Oltis Group v Olomouci, navrženou jako prefabrikovaný železobetonový skelet, a to včetně koordinace profesí.

sidlo oltis goup olomouc blazek projekt blog clanke
Sídlo Oltis Group v Olomouci

2012

Po odstěhování do Opavy Petr Blažek pracuje na projektu novostavby ordinace lékařů s bytovou jednotkou v památkově chráněné části Bruntálu, sousedící s historickým náměstím. Tento projekt Petr zpracovává od záměru, přes studii až po provedení, včetně koordinace prací a autorského dozoru.

ordinace bruntal blazek projekt blog clanek
Ordinace lékařů s bytovou jednotkou v Bruntále

2013

Petr Blažek je jako odborník na ArchiCAD u založení firmy BIM project architekta Petra Vokouna. Firma se specializuje na odborné konzultace pro architekty a projektanty, technickou, marketingovou a projektovou podporu a testování aplikací a doplňků.

2014

Petr Blažek transformuje živnost na kancelář BLAŽEK PROJEKT s.r.o., kterou bude po osmi letech tvořit tým čtrnácti zaměstnanců – projektantů pozemních staveb a profesí TZB, architektů a administrativních pracovníků na inženýrskou činnost.

2015

Petr Blažek získává oprávnění Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a absolvuje v Centru pasivního domu Expertní kurz navrhování pasivních a nulových staveb. Z mnoha projektů, které v té době zpracovává ateliér BLAŽEK PROJEKT je zajímavým úkolem projekt novostavby rodinného domu v Bohuslavicích u Hlučína. V návrhu bylo nutné vyřešit nejen přístup na pozemek a propustky, ale i umístění objektu v blízkosti rybníka. Přibývají další zakázky, většinou rozsáhlejší stavby občanského vybavení, stavby pro výrobu, skladování či administrativu.

jednopodlazni rodinny dum bohuslavice blazek projekt opava
Rodinný dům v Bohuslavicích u Hlučína

2018–2020

V letech 2018 – 2020 se pracuje na projektu Smetanovy obchodní galerie ve Vsetíně. Generálním projektantem je tým architektů nodum atelieru v čele s hlavním architektem Lukášem Wawroszem. Stavební část, projekt pro povolení stavby a pro výběr zhotovitele má na starost BLAŽEK PROJEKT a statiku STATIC Solutions. Investorem je Valatrans. Architektonicko-stavební část projektu je zpracována v ArchiCADu a spolupráce s ostatními projektanty, využívajícími jiný software, probíhá přes exporty v DWG a v BIMx a IFC modelu.

Poloha galerie vedle vlakového a autobusového nádraží je vymezena čtyřmi městskými ulicemi v centru Vsetína. Obchodní pasáž v 1. NP propojuje tři z nich. Návrh respektuje stávající uliční čáru. Budova urbanisticky doplňuje městskou zástavbu a obnovuje historickou pohledovou osu nádraží – zámek Vsetín. Projekt získává čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2019 a hlavní uznání Stavba roku Moravskoslezského kraje 2020 (pro stavby mimo Moravskoslezský kraj).

Více o projektu Smetanovy obchodní galerie najdete v tomto článku.

smetanove galerie vsetin blazek projekt opava pohled blog clanek
Smetanova obchodní galerie ve Vsetíně

2019

V roce 2019 vyhrál Petr Blažek spoluautorsky s arch. Hanou Šrajerovou vyzvanou architektonickou soutěž na studii smuteční síně v Horním Benešově. Tato studie řeší co nejlepší využití prostoru a přirozené začlenění stavby do areálu hřbitova. Objekt je koncipován jako jednoduchý jednopodlažní a je rozdělen průchodem na smuteční síň a atrium. Poskytuje tak důstojné a klidné místo pro rozloučení.

smutenci sin horni benesov blazek projekt blog clanek
Smuteční síň v Horním Benešově

2021

Návrh nového sídla ostravské firmy Atelier TopKlima zpracovává BLAŽEK PROJEKT oproti původní dokumentaci, s níž nebyl klient spokojený, a následně pokračuje na interiérech. V prvním podlaží se nacházejí sklady a ve druhém administrativní zázemí. Realizace bude pokračovat v letošním roce.

sidlo oltis goup olomouc blazek projekt blog clanke
Sídlo firmy TopKlima

Ohlédnutí se zpět aneb životní postřeh Petra Blažka

„Zlom v mé kariéře paradoxně nastal ve chvíli, když jsem zjistil, že život je o něčem jiném než jen o práci. Takovými okamžiky bylo narození prvního, druhého a pak třetího syna. Člověk si ujasní, co přesně chce dělat, a třeba v rámci profese zjistí, že některé zakázky nikam nevedou a jindy naopak nakopávají. A naučí se s tou myšlenkou pracovat.“

Originální článek na earch.cz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
plany domov architekti blog
Kdy se vyplatí katalogové řešení za pár tisíc

Konečně se vám podařilo sehnat vysněný pozemek. Rýsuje se pohádkové bydlení. Stačí jen zhmotnit představy ve skutečnost. Prvním krokem před započetím výstavby je vytvoření projektu. Na co při tom hledět? Kdy se vám vyplatí levný projekt nebo katalogové řešení? A co tyto přístupy s sebou (ne)přináší?

Čti více »