Vyřešíme za vás dotaci NZÚ 2021 na výstavbu i rekonstrukci rodinného domu

Na blog pro Vás píše:

Picture of Ing. Petr Blažek
Ing. Petr Blažek

Jednatel společnosti. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1103714.

zelena usporam blazek blog

Plánujete koupit/stavět nízkoenergetický nebo pasivní dům? Nebo chcete svůj dům zateplit či nově využít obnovitelné zdroje energie? Tak nezapomeňte na dotace Nová zelená úsporám. Pomohou vám ušetřit nemalé peníze. A pokud chcete mít 100% jistotu úspěchu a 0 starostí s byrokracií, kontaktujte nás. Nabízíme kompletní řešení na klíč.

Dotace Nová zelená úsporám 2021. Co to je? 

Nová zelená úsporám = dotace pro úsporné bydlení. Jde o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Nabízíme řešení dotace NZÚ 2021 na klíč 

Mějte 100% jistotu úspěchu a 0 starostí s byrokracií:

 1. posoudíme možnost čerpání dotace pro váš rodinný dům
 2. sestavíme cenovou kalkulaci na vyřízení na klíč
 3. spočítáme předběžnou cenu realizace a výši dotace
 4. vypracujeme projekt i posudek a žádost o dotaci podáme za vás
 5. dohlédneme na průběh celé realizace
 6. doložíme realizaci a zařídíme i vyplacení samotné dotace

Na co všechno vám pomůžeme dotaci Nová zelená úsporám 2021 získat:

1. NZÚ 2021 na zateplení rodinného domu

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. 

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • 30 000 Kč až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • dotaci můžete uplatnit i na památkově chráněné budovy

Dotaci můžete uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na zateplení rodinného domu.

2. NZÚ 2021 na novostavbu

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů

Kdo může žádat

 • první vlastník nebo stavebník rodinného domu
 • nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby

Kolik získáte

 • jednorázovou částku 200 000 Kč, 350 000 Kč nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na novostavbu.

3. NZÚ 2021 na kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. 

 • můžete využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • vyměnit můžete i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

Kolik získáte

 • kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva: 80 000 Kč
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100 000 Kč
 • lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 30 000 Kč
 • lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem: 45 000 Kč
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: 100 000 Kč
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: 80 000 Kč
 • tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: 140 000 Kč
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: 60 000 Kč
 • plynový kondenzační kotel: 35 000 Kč
 • napojení na soustavu zásobování teplem: 40 000 Kč

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na kotle, kamna a tepelná čerpadla.

4. NZÚ 2021 na fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • vlastníci novostaveb

Kolik získáte

 • základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem: 40 000 Kč
 • základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem: 60 000 Kč
 • základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla: 100 000 Kč
 • za každý další 1 kWp instalovaného výkonu: 10 000 Kč
 • za 1 kWh el. akumulačního systému: 10 000 Kč

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na fotovoltaické systémy.

5. NZÚ 2021 na dešťovku – dešťová a odpadní voda 

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu můžete použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

 • k akumulaci dešťové vody můžete použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studni
 • v případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod)

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů
 • stavebníci nových rodinných domů

Kolik získáte

 • dešťová voda pro zálivku zahrady: až 55 000 Kč (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb)
 • dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku: až 65 000 Kč
 • odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku: až 60 000 Kč
 • odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže):  až 105 000 Kč

Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na dešťovku.

6. NZÚ 2021 na přípravu teplé vody a solární ohřev 

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

 • podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • solární termický ohřev teplé vody s přitápěním: 60 000 Kč
 • solární termický ohřev teplé vody: 45 000 Kč
 • fotovoltaický ohřev teplé vody: 45 000 Kč
 • tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody: 45 000 Kč

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na přípravu teplé vody a solární ohřev.

7. NZÚ 2021 na stínící techniku

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. 

 • systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění
 • žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • podle typu systému 1 000 Kč/m2 (s ručním ovládáním) nebo 1 500 Kč/m2 (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na stínící techniku.

8. NZÚ 2021 na řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • centrální systém řízeného větrání se ZZT: 100 000 Kč
 • decentrální systém řízeného větrání se ZZT: 75 000 Kč

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na řízené větrání s rekuperací.

9. NZÚ 2021 na zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů
 • stavebníci nových rodinných domů

Kolik získáte

 • podle typu zelené střechy 700 – 1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na zelené střechy.

10. NZÚ 2021 na využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů
 • první vlastník nebo stavebník rodinného domu
 • nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby

Kolik získáte

 • centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (nově možnost kombinace s výstavbou): 50 000 Kč
 • decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody: 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovatelným opatřením.

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na využití tepla z odpadní vody.

11. NZÚ 2021 na elektromobilitu

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

 • podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
 • dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte

 • výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • můžete podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na elektromobilitu.

12. NZÚ 2021 na projektovou podporu

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

 • můžete získat k dotaci na všechna opatření kromě nákupu novostavby rodinného domu, výměnu zdrojů energie, přípravu teplé vody, využití dešťovky pouze pro zálivku nebo dešťovku pro zálivku a splachování

Kolik získáte

 • jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč, 25 000 Kč nebo 35 000 Kč podle typu podpořeného opatření

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na projektovou podporu.

13. NZÚ 2021 na bonus za využití více opatření

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

Kolik získáte

 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením– podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

Kontaktujte nás, pokud chcete kompletně vyřídit dotace NZÚ 2021 na bonus za využití více opatření.

Nabízíme řešení dotace NZÚ 2021 na klíč 

 1. posoudíme možnost čerpání dotace pro váš rodinný dům
 2. sestavíme cenovou kalkulaci na vyřízení na klíč
 3. spočítáme předběžnou cenu realizace a výši dotace
 4. vypracujeme projekt i posudek a žádost o dotaci podáme za vás
 5. dohlédneme na průběh celé realizace
 6. doložíme realizaci a zařídíme i vyplacení samotné dotace

Mějte 100% jistotu úspěchu a 0 starostí s byrokracií. Kontaktujte nás.

Facebook
Twitter
LinkedIn
plany domov architekti blog
Kdy se vyplatí katalogové řešení za pár tisíc

Konečně se vám podařilo sehnat vysněný pozemek. Rýsuje se pohádkové bydlení. Stačí jen zhmotnit představy ve skutečnost. Prvním krokem před započetím výstavby je vytvoření projektu. Na co při tom hledět? Kdy se vám vyplatí levný projekt nebo katalogové řešení? A co tyto přístupy s sebou (ne)přináší?

Čti více »