Rodinné domy Medlovice

Medlovice

Jako součást našeho rozsáhlého portfolia se pyšníme projektem výstavby 32 rodinných domů, který jsem měl čest zpracovat v pozici projektanta. První fáze projektu se soustředila na 16 rodinných domů v malebné obci Medlovice, představujících jedinečný koncept řadové zástavby. Tyto domy byly navrženy s důrazem na jednoduchost, funkčnost a moderní vzhled, což je řadí mezi významné příklady stavební architektury své doby.

Náš tým byl zodpovědný za celý proces od počátečních návrhů pro územní řízení, přes získávání stavebního povolení, až po koordinaci jednotlivých profesí. To zahrnovalo dopravní řešení a vedení inženýrských sítí, což zdůrazňuje komplexnost a multidisciplinární charakter naší práce.

Ačkoliv projekt nakonec nebyl realizován z důvodu ukončení činnosti investora, dokončení projektů představuje významný milník v naší profesní kariéře. Ukazuje naši schopnost řešit náročné projekty a adaptovat se na měnící se požadavky a představy klientů. Tento projekt stojí jako svědectví našeho závazku k vynikající architektonické práci a inovativnímu přístupu k designu rodinných domů.

Generální projektant: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.