Stavební úpravy haly firmy Feromagnet

Světlá Hora

Pro společnost Feromagnet ve Světlé Hoře jsme se chopili výzvy transformovat původní zemědělský objekt, sloužící k chovu činčil, na moderní výrobní provoz specializující se na zpracování magnetů. Tento projekt byl zahájen důkladným zaměřením stávajících stavů a stavebně-technickým posouzením, ve spolupráci se statickou kanceláří, aby byly identifikovány a následně řešeny všechny statické defekty.

Naším cílem bylo nejen zajistit statickou bezpečnost budovy, ale také vdechnout nový život do staré skeletové konstrukce s respektem k firemnímu brandu společnosti. Při návrhu nového moderního vzhledu a funkcí objektu jsme kladli důraz na to, aby nově vzniklý prostor dokonale ladil s identitou a hodnotami společnosti Feromagnet. Zahrnuli jsme do projektu také výstavbu nové přístavby, která rozšířila původní objekt o další výrobní, skladovací a administrativní prostory.

V rámci projektu rekonstrukce byly navrženy stavební úpravy, které zahrnovaly nejen sanaci statických defektů, ale také přizpůsobení vnitřních prostor novému využití. Díky tomuto komplexnímu přístupu se nám podařilo navrhnout transformace staré zemědělské stavby na funkční a esteticky přitažlivý výrobní objekt, který bude jednou sloužit potřebám a vizím společnosti Feromagnet.