Přístavba haly firmy ALFA CHROM

Bruntál

Pro společnost ALFA CHROM jsme s hrdostí zpracovali architektonický návrh, který zahrnuje přístavbu a rozšíření jejich stávajícího provozu. Projekt byl pečlivě navržen tak, aby vyhovoval specifickým potřebám společnosti, což zahrnuje značné rozšíření výrobní haly o téměř 900 m². Toto rozšíření má za cíl poskytnout dostatek prostoru pro montáž a demontáž forem, včetně instalace dvou mostových jeřábů a dalšího tušírovacího lipu, což je klíčové pro zefektivnění výrobních procesů společnosti.

V rámci projektu jsme nejen vypracovali podrobnou architektonickou studii, ale také jsme vytvořili řadu vizualizací a videí, aby byla prezentace projektu co nejpřesvědčivější a nejjasnější pro všechny zúčastněné strany. Kromě toho jsme úzce spolupracovali se společností Style Studio na zpracování projektu. Na projektu jsme dále zpracovali projekty zdravotechniky (ZTI) a vnějších sítí, včetně vodovodu a kanalizace, což jsou nezbytné komponenty pro úspěšné začlenění nového rozšíření do stávající infrastruktury.

Plánované rozšíření zahrnuje nejen výrobní prostory, ale také vnější manipulační plochy a parkoviště, což podtrhuje naši snahu o vytvoření komplexního řešení, které podporuje jak vnitřní, tak vnější logistické operace společnosti Alfachrome. Tento projekt odhaluje naše odhodlání podporovat růst a rozvoj našich klientů tím, že poskytujeme inovativní a přizpůsobivá architektonická řešení.

Architektonická studie: BLAŽEK PROJEKT s.r.o.

Projektant stavební části, generální projektant : STYLE STUDIO s.r.o.

Projektant ZTI, vytápění: BLAŽEK PROJEKT s.r.o.

Realizace stavby: 2020-2021

Přehrát video